Astrológ Jiří Kubík

Astrológ Jiří Kubík

Astrológii sa venujem od roku 1995, ako profesionálny astrológ od apríla 2000. Organizujem stretnutia Plzenskej astrologickej skupiny a som členom Astrologickej asociácie. V rámci týchto astrologických zoskupení pravidelne prednášam.

astrolog
JUDr. Jiří Kubík, MBA
V rokoch 1995 – 1999 som bol typický samouk, ktorý hltal učebnice všetkých astrologických smerov a škôl. V roku 1999 som sa zoznámil s Antonínom Baudyšom mladším, ktorý v Plzni o rok neskôr prednášal v rámci týždenného seminára a dohodol mi môj prvý astrologický kurz. Študenti z jeho seminára sa stali mojimi prvými žiakmi. Od roku 2000 som v Plzni začal učiť vo svojom prvom astrologickom kurze. Tento rok som si požiadal o živnostenský list a začal som vykladať ako profesionálny astrológ horoskopy pre verejnosť. V roku 2005 som začal študovať a tak som na niekoľko rokov z časových dôvodov prestal organizovať kurzy. Pre svojich klientov som však pracoval naďalej a v tomto období som sa pos& uacu te;val vďaka telefonickým diskusiám s pánom Baudyšom a vďaka objavovaniu starovekých autorov. V roku 2012 som sa rozhodol znovu začať venovť kurzom a zároveň som v tomto roku oslovil kolegov a začal som organizovať stretnutia Plzenskej astrologickej skupiny.
Môj spôsob astrologickej práce ovplyvnil v rokoch 2000 – 2010 astrológ Doc. Ing. Antonín Baudyš CSc., od prvej konzultácie s ním vo februári 2000 som vedel, že ide o astrológa, ktorý ma môže astrologicky posunúť. Pán Baudyš bol cez 20 rokov žiakom Ind. Jozefa Danzera, astrologickej legendy, mimo iného aj spolupracovník Jána Kefera a českého predsedu Astrologickej spoločnosti ČR. Od Ing. Jozefa Danzera sa naučil spôsob astrologického uvažovania a systém výkladu horoskopu, ktorý som mal možnosť sa od neho naučiť.
V roku 2002 som sa zoznámil v rámci astrologickej konferencie, kde sme obaja prednášali s anglickým astrológom Richardom Peallingrom (UK, Kent). Vďaka Richardovi mi bola sprostredkovaná veľká rada anglickej astrologickej literatúry, naučil ma pracovať najmä s kompozitnými horoskopmi a polovičnými vzdialenosťami. Dôležitá je pre mňa spolupráca s Bc. Antonínom Baudyšom ml., ktorý mi najmä v mojich astrologických začiatkoch veľmi pomáhal svojou podporou a vďaka nemu som sa astrológií začal venovať profesionálne.
Postupom času som dospel k názoru, že má zmysel čerpať predovšetkým z prvorepublikových učebníc a to najmä z Praktickej astrológie Jána Kefera, ktorej som vďaka kontaktu s pánom Baudyšom st. začal viac rozumieť. Na moju astrológiu neskôr mala veľký vplyv preklady antických a stredovekých astrologických kníh do angličtiny. Čerpám z diel Clauda Ptolemaia, Dorothea zo Sidonu, rímskeho právnika a astrológa Julia Firmicia Materna, Paula Alexandrijského, Al Biruniho a ďalších. Veľkou inšpiráciou pre mňa sú knihy, ktorých autory sú americký astrológ Robert Hand a anglický astrológ Joseph Crayne, zaoberajúci sa práve znovuobjavovanými technikami helénskych, arabských alebo stredovekých astrologov.

Pracujem s astrologickým programom Solar fire 9 a Astrolog 5.41.

Čo sa týka môjho osobného života, som od roku 2004 ženatý a v roku 2010 sa nám narodil syn Matej. Civilným zamestnaním som právnik vo verejnom sektore. Absolvoval som SPŠ stavebnú v Plzni a niekoľko rokov som pracoval ako technik a geodet. V rokoch 2005 – 2011 som študoval na ZČU, fakulta právnická a v rokoch 2011 – 2014 som absolvoval štúdium na BIBS a.s.

astrolog horoskop
(nar. 27.8.1977 1:21 SEČ Plzeň)