astrologia předpověď | astrologická konzultace, astrologická konzultace online, astrologia zdarma, předpověď na rok 2016


 Facebook
www.ceskaastrologia.cz - astrologia předpověď 2016, předpověď na rok 2016
Vitajte na stránkách venovaných astrologii!
Astrológia je prastarým výkladovým umením opreným o
exaktný matematický základ. Korene astrológie siahajú
podľa dostupných prameňov až do 4. tisícročia pred n.l.
Správcom stránok je astrológ JUDr.Jiří Kubík, MBA
Kontakt: Tel. 607 646418, ceskaastrologie@seznam.czastrologia předpověď | astrologia 2016, astrologia předpověď 2016, astrologia zdarma, předpověď na rok 2016

Ako prebieha konzultácia u astrológa?

Knzultácia je len pre Vás:

Konzultácia spravidla začína výkladom osobného horoskopu klienta, v priebehu výkladu je možné sa na čokoľvek spýtať, do výkladu je možné vstupovať, nesúhlasiť, dopĺňať - snahou je, aby klient astrlógovi rozumel. V priebehu rozboru výkladu prechádzame na partnerstvo, profesiu, deti, domov a ďalšie oblasti. Pri prechode jednotlivými oblasťami klienta priamo vykladám horoskop jeho blízkych, zostavujem partnerské horoskopy. Koniec konzultácie je väčšinou venovaný prognózam.

Ľubovoľné množstvo horoskopov a otázok:

V priebehu stretnutia, ktorého dĺžka je individuálna podľa želania a potrieb klienta (obvykle však 2 hodiny) sa klient môže pýtať na ľubovoľné množstvo horoskopov a využiť všetky uvedené techniky. Konzultácia končí v momente, keď klient vyčerpá všetky svoje otázky.

Scenár astrlogickej konzultácie je možné prispôsobiť:

Ak vykladáme Váš osobný horoskop a prídeme k Vašim deťom, pri rozbore tejto oblasti plynule prejdeme na ich horoskopy, v momente keď sa dostaneme do oblasti siedmeho domu, rovno rozoberieme aj Vášho partnera, zostavíme partnerský horoskop (synastria, kompozitný horoskop), zameriame sa na vývoj vzťahu. V okamžiku, keď rozoberáme Váš profesný život v horoskope, zameriame sa aj na jeho vývoj v čase a prognózu... atď. Niekto preferuje výklady horoskopov konzultovať oddelene, niekto pri výklade len počúva a diskutuje až na konci, niekto má potrebu pri výklade viac komunikovať. Scenár astrlogickej konzultácie nie je dopredu dogmaticky nastavený a ide v zásade len o to, čo Vás zaujíma a čo sa chcete dozvedieť.

Pamätáme ale aj na tých, ktorých otázky napadnú až cestou domov.

Moji klienti, teda tí, čo u mňa boli aspoň jeden krát na veľkej konzultácií sa môžu kedykoľvek mailom alebo telefonicky spýtať v momente, kedy urgentne potrebujú názor astrológa a z nejakého dôvodu sa nemôžu osobne dostaviť (astrologická konzultácia online, astrológia online)

Každá konzultácia je individuálna

Každý horoskop je neopakovateľný a každý výklad je aj pre astrlóga vstupom do neznáma. S niektorým typom horoskopov sa už stretol, niektoré môžu byť pre neho úplne nové. Aj z tohto dôvodu je každá konzultácia individuálna.

 


Zmysel konzultácie:

Zmyslom astrologickej konzultácie je v momente pochybností, ťažkej životnej situácie alebo pri dôležitom rozhodovaní počuť nezávislý názor, ktorý človeku pomôže pri voľbe správnych rozhodnutí. Astrológ vysvetlí Vaše dispozície, upozorní na prednosti, varuje pred slepými uličkami.

Astrologická konzultácia pomôže

v momente voľby profesného smerovania, pochybností v partnerskom vzťahu, v otázkach týkajúcich sa detí, ich vývoja. Astrologické techniky naznačia, či je momentálna kríza len dočasným javom alebo sa jedná o hlbšiu zmenu. Rozoberieme dispozície zúčastnených osôb.
Astrologická konzultácia lepšie pomáha poznať svoje silné a slabé miesta a pomôže Vám ich pomenovať. Častokrát o sebe v niektorých veciach pochybujeme, ale nevnímame svoje pozitívne rysy, ktoré nám pripadajú samozrejmé. Sebepoznanie umožní človeku lepšie sa rozhodnúť, vyvarovať sa zbytočných chýb a lepšie si zvoliť svoje životné kroky.

Astrológia pomáha chápať život v čase.

Niekedy jednáme pod tlakom okolností presvedčení, že môžeme inak, pritom stačí len nejakú dobu počkať a situácia sa sama vyvinie, inokedy naopak premárnime veľké príležitosti.Astrologické techniky nie je možné oddeľovať:

Pokiaľ sa má astrológ prispôsobiť vašej momentálnej životnej situácii a objektívne Vám poradiť, nemôže sa obmedzovať len na jeden typ horoskopu alebo techniky. Ak chcete napr. partnerský horoskop, jeho výklad je ovplyvnený dispozíciami oboch partnerov - teda ich základnými horoskopmi, bez ich výkladu partnerský horoskop nie je možný. Dôležité je pri partnerskej astrlógii vlastný porovnávací a kompozitný horoskop, ale jeho výklad bez znalostí dispozícií oboch partnerov a ich aktuálnej situácie strána význam.

Pochopenie aktuálnej situácie nášho klienta môže uľahčiť aj horoskop jeho partnerky alebo partnerské porovnanie medzi nimi atď. Preto je potrebné pri konzultácii využívať prognostické techniky a predpovede, ale aj ďalšiu škálu horoskopov a astrologických techník.

Z týchto dôvodov neponúkame jednotlivé techniky oddelene, ale všetky techniky sú pri konzultácií používané v prospech klienta.

www.ceskaastrologia.cz - astrologia onlinewww.ceskaastrologia.cz - astrolog

Už od roku 2000 úspešne ponúkame profesionálne a pre každého zrozumiteľne spracované horoskopy. V prípade nespokojnosti je konzultácia zdarma!

KURZY ASTROLOGIE

NABIEDKA SLUZIEB

CENNIK KONZULTACII

O KONZULTACII

DRUHY HOROSKOPOU I

DRUHY HOROSKOPOU II

Naša práca pre Vás neskončí ani po konzultácií, kedykoľvek sa na nás môžete telefonicky a e-mailom pre názor a radu obrátiť.

 nabídka služeb


On-line diskusia o astrológií - pýtajte sa na to, čo Vás zaujíma.PLZEŇSKÁ ASTROLOGICKÁ SKUPINA

 Facebook
Obsahová správa JUDr. Jiří Kubík, MBA

Astrologia předpověď | astrologická konzultace online, astrologická konzultace, astrologia předpověď 2016,předpověď na rok 2016, astrolog Jiří Kubík, Sokolovská 88, 323 00 Plzeň

Astrologia předpověď | astrologická konzultace online, astrologická konzultace, www.ceskaastrologia.cz, ceskaastrologia@seznam.cz, Tel. 607646418


 horoskop , astrologia a horoskopy